In between

I väntan på den där fantastiska låten som brukar leta sig till mig.

Categories:

"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere" Albert Einstein
Follow me on Instagram: Suzanhphoto