Supernovor är det våldsammaste som händer i universum, en supernovas undergång, en stjärna som dör. 
I en stjärnas sista ögonblick  bildas guld.
Så vackert.  

Guld är eftertraktat, det kan man förstå. Omständigheterna för att guld skall bildas är extrema. Det finns 100.000 miljoner stjärnor i en galax. Det är bara en supernovaexplosion per sekel. Guld bildas under nån minut precis när sjärnan dör, i 100 miljoner grader C.
Under den minuten lyser supernovan upp hundra miljarder gånger starkare än vår sol. Lika mycket som lyskraften i en hel galax.

We are stardust
We are golden
And we’ve got to get ourselves
Back to the garden

Song of the day: Woodstock av Joni Mitchel men min favoritversion är med Matthews’ Southern Comfort

The way he painted her hair with stardust made the pale moon jealous

 We are children of the stars, 
just stardust after all.

 

.

 

Categories:

"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere" Albert Einstein
Follow me on Instagram: Suzanhphoto
Latest posts