Supernovor är det våldsammaste som händer i universum, en supernovas undergång, en stjärna som dör.  I […]
"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere" Albert Einstein
Follow me on Instagram: Suzanhphoto
Latest posts